Studio-39 streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Studio-39 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Studio-39 heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.